Bläddra

Missbruket, kunskapen, vården. Forskningsbilaga. SOU 2011:6

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Missbruket, kunskapen, vården. Forskningsbilaga. SOU 2011:6

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
HAR UTGÅTT - KAN INTE KÖPAS.

Alkoholmissbruk kostar mer för samhället än narkotikamissbruk!

Ett urval av de forskningsrapporter och kunskapsöversikter som Missbruksutredningen har låtit ta fram med hjälp av ledande svenska forskare och experter inom missbruksområdet.
Bidragen behandlar bl.a. följande områden:
  • Missbruks- och beroendevårdens historia
  • Förekomsten av missbruk och beroende
  • Förekomsten av samsjuklighet mellan missbruk/beroende och psykisk eller somatisk sjukdom
  • Vård och behandling vid missbruk/beroende och för olika målgrupper
  • Vård utan samtycke
  • Missbrukets samhällsekonomiska kostnader.