Bläddra

Mitt i prick 2A Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Mitt i prick 2A Grundbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här
Mitt i prick 2A är ett heltäckande läromedel med en tydlig arbetsgång. Du som lärare kan känna dig säker på att eleverna får en hållbar förståelse för matematiken – alla moment behandlas i en tydlig progression. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första sidorna arbetar ni med tillsammans för att skapa en gemensam bas. Här får ni tillgång till en samtalsbild med en tillhörande berättelse vilket blir en bra utgångspunkt för att diskutera matematiken. Den tredje sidan innehåller övningar för fördjupning, och avslutas ofta med en klurigare uppgift av problemlösningskaraktär för de elever som behöver mera utmaning. Mitt i prick 2A innehåller, utöver den viktiga färdighetsträningen, flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Boken är uppdelad i olika avsnitt bestående av flera kapitel. Varje avsnitt avslutas med ett kapitel som innehåller ett test med självvärdering, kluringar och ett spel. Ur innehållet: • Taluppfattning 0–100 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång 0–100 • Multiplikation tabell 0–5 samt 10 • Delnings- och innehållsdivision • Räknehändelser • Problemlösning • Algebra • Talsymboler från förr • Talföljder och mönster • Rektanglar och månghörningar • Geometriska figurer och kroppar • Förstora och förminska • Spegelsymmetri • Programmering Paketpris! 20 stycken grundböcker och lärarwebben.