Bläddra

Mitt liv på kanten av politiken i 75 år : en gräsrots observationer sedan 1930-talet

Köp här

Mitt liv på kanten av politiken i 75 år : en gräsrots observationer sedan 1930-talet

Köp här

Allan Petersson har ett långt arbetsliv bakom sig, främst i utbildningssektorn både i Sverige och andra länder, Han har här skildrat sitt liv, med så många konstakter med olika slags människor och i så olika miljöer, och till dem knutit sina personliga funderingar.
Allt är gjort från en gräsrots perspektiv. Gång på gång kommer han in på lokal- och rikspolitiska frågeställningar. I många fall kopplas de olika kapitlen till etik-frågor.
Några frågor som jag har fastnat för vi läsningen av boken:
- Är det någon skillnad mellan att handla på ICA och på Coop?
- Vad innefattas i begreppet ”fattig”?
- Ger skolan idag våra unga en skolning i demokrati? Har den gjort det under de senaste 50 åren?
- Vänster – Höger … Är skiljelinjerna lika synliga idag som igår eller går partierna nu mot mitten?
- Finns några partier kvar vid valet 2014?
- Fungerar vårt internationella bistånd? Kan/bör det förändras?
- Vilka folkrörelser påverkar idag samhällsutvecklingen? Och hur gör de det i så fall?
- Hur har synen på män – kvinnor förändrats? Finns det jämställdhet idag?
- Nyårsnatten 2009 – skall en gräsrot ha några förhoppningar om framtiden?
- Kan vi gräsrötter över huvud taget påverka vår framtid så att vi kan gå in i den med tillförsikt?
Författaren ger i sin bok inte svaren på alla frågor. Som gammal pedagog vill han att vi skall tänka själva och kanske börja se vår omvärld med nya ögon och från gräsrotsnivå. Boken är mycket tankeväckande och kan sättas i händerna både på yngre och äldre läsare.
Den lämpar sig också för studier i studiecirkelform, där författarens frågor tål mycket genomgripande diskussioner.

Sören Cronsioe
Nu pensionär men tidigare
- under flera år ordförande i Internationella Koloniträdgårdsförbundet,
- under femton år arbetsförmedlare i Stockholm och Södertälje,
- utbildare inom taxibranschen,
- växelchef på Taxi Stockholm och
- under hela arbetslivet medlem i ett politiskt parti och fack – på gräsrotsnivå med mycket kritiska ögon på utvecklingen.