Bläddra

Mitt Schizoaffektiva liv

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser

Mitt Schizoaffektiva liv

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser

Mitt schizoffektiva liv är en självbiografi om livet med psykisk sjukdom. I boken berättar Johan Lagerbäck öppenhjärtigt om sina upplevelser som patient inom psykiatrin, både i Sverige och utomlands.

Han redogör även för sina musik - och psykologistudier samt tiden som orkestermusiker i Tyskland. Studieåren, de omfattande terapisamtalen och sjukhusvistelserna har också fått sin självklara plats i berättelsen.

Boken visar att det går att få kontroll över psykossjukdom när man närmar sig dess djupare mening och väver in denna i den personliga livssituationen.

I Mitt Schizoaffektiva liv beskrivs vägen tillbaka efter åratal av psykiatriska sjukdomssymtom, som t.ex. paranoia, mani och depression.
Idag lever Johan med schizoaffektiv sjukdom och föreläser regelbundet om detta runt om i landet.

Johan Lagerbäck (född 1975) är en svensk musiker, bildkonstnär och författare. Han är utbildad altviolinist vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Vidare studier vid musikkonservatorierna i Haag och Rotterdam.

Under några år studerade Johan även pedagogik och didaktik. Kontakten med författaren och bokförläggaren Christer Topelius gav skrivandet viktiga impulser. 2014 debuterade Johan Lagerbäck med Galenskapens inre labyrint (Nomen Förlag).