Bläddra

Mittpunkt Historia 1 50 p Elevpaket (Bok + digital produkt)

Kategorier: Historia och arkeologi

Mittpunkt Historia 1 50 p Elevpaket (Bok + digital produkt)

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Mycket av historiens myller av händelser har här valts bort till förmån för de större linjerna – så att kursen historia 1a1 blir hanterlig också för elever som arbetar i en långsammare studietakt. I Mittpunkt Historia 1 50 p ligger fokus på det centrala i historiekursen 1a1. Framställningen präglas av ett enkelt språk och tydlig struktur för att skapa lust, möjlighet och historiskt medvetande hos alla elever – oavsett deras bakgrund och förutsättningar. Elevpaket - digitalt läromedel och tryckt bok Elevpaketet består av ett digitalt läromedel och en tryckt bok. Digitalt läromedel Den interaktiva elevboken är inläst med autentiskt tal och textföljning. Dessutom finns rikligt med faktafördjupningar och interaktiva uppgifter. Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning Faktafördjupningar Interaktiva övningar Utförligare versioner av kapitlen om tiden före modern tid I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil och aktiveras med koden som finns i elevboken. Elevbok I Mittpunkt Historia 1 50 p beskrivs kortfattat och lättillgängligt den historiska utvecklingen från forntid till nutid samt hur man i olika tider använt historien för olika ändamål. Särskilt individens perspektiv i historien lyfts fram. Läromedlet bygger vidare på den historia som eleverna har mött i grundskolan, varför tiden före modern tid här beskrivs mycket kort (längre versioner av dessa kapitel finns i det digitala läromedlet). Eleverna uppmuntras att ställa frågor och analysera historiska problem och utvecklingstendenser. De får här goda verktyg för att på ett källkritiskt sätt undersöka historiska händelser. Mittpunkt Historia 1 50 p finns även som digital elevlicens och digital klasslicens.