Bläddra

Mod att vara kyrka : om församlingsbygge och kyrkans identitet

Köp här

Mod att vara kyrka : om församlingsbygge och kyrkans identitet

Köp här

Mod att vara kyrka beskriver församlingsbygget i Helgeands församling där man genom att skapa delaktighet och igenkännandets glädje i söndagens högmässa ökat antalet gudstjänstfirande rejält. Mod att vara kyrka vill vara en källa till inspiration för andra församlingar. Här finns praktiska metoder och konkreta modeller från församlingen där man vill låta mänsklig sårbarhet få utrymme, och där omsorg och relationer är viktigare än aktiviteter och programutbud. 

Boken beskriver även hur församlingen tänker teologiskt kring sitt arbete. Att finna vägar framåt är Svenska kyrkans framtid.
Bokens författare Fredrik Modéus var tidigare kyrkoherde i Helgeand.