Bläddra

Modern Industriell Mätteknik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Modern Industriell Mätteknik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Industriell mätning är huvudsakligen elektrisk mätning av icke-elektriska storheter såsom temperatur eller tryck. Flertalet givare som användes till detta ändamål i dag är analoga. De är så pass välkända, robusta och billiga att de har och kommer att dominera marknaden i årtionden framåt.

I dagens industri mätes icke-elektriska parametrar till helt övervägande del elektriskt, helt enkelt därför att moderna styrsystem är elektriska, liksom datorerna. Därav är boken begränsad till givare som har elektrisk utsignal.

Boken har en praktisk utgångspunkt, information och exempel är hämtat från ett flertal svenska mätinstrumentföretag. Denna fjärde upplaga är uppdaterad och diverse felaktigheter har rättats till.