Bläddra

Modern mikroekonomi : marknad, politik och välfärd

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Mikroekonomi Nationalekonomi

Modern mikroekonomi : marknad, politik och välfärd

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Mikroekonomi Nationalekonomi
Köp här

Den här boken ger en pedagogisk och detaljerad genomgång av den mikroekonomi som varit nationalekonomins kärna under snart 100 år: utbud och efterfrågan, nyttoteori och vinstmaximering. Men författarna sätter också in teorin i ett större sammanhang, där institutioner, beteendeekonomi och politik beaktas och analyseras. Målet är att skapa förståelse för hur marknadsekonomin fungerar, men även att ge läsaren verktyg för att analysera statens roll i samhället och vilka institutioner som krävs för att en fungerande marknadsekonomi ska uppstå.

Denna tredje upplaga har reviderats och uppdaterats genomgående. De största förändringarna är att ett matematiskt appendix (som introducerar studenterna till den matematik som används i boken) och ett nytt kapitel om arbetsmarknaden har lagts till. Kapitlet om externaliteter har fått ett tydligare fokus på hållbar utveckling. Dessutom har antalet övningsuppgifter med lösningar utökats.