Bläddra

Modern personlighetspsykologi : vi märkliga människor

Kategorier: Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Modern personlighetspsykologi : vi märkliga människor

Kategorier: Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vem är jag? Och vem är du? Varför tänker, handlar och känner vi som vi gör? Vilka krafter driver oss? Och hur fria är vi att välja vilka vi vill vara? Vad är det som gör oss unika och ger oss vår personliga karaktär? Hur stort inflytande har våra gener? Och vad betyder ett starkt individualistiskt och konkurrenspräglat samhälle för personlighetsutvecklingen? Personlighetspsykologin är full av frågor och svar. I Modern personlighetspsykologi får du en bred helhetssyn på och förståelse för forskningsfältets många teorier med hjälp av en modell som visar: personlighetens besittande sida (biologi och evolution) personlighetens görande sida (motiv, mål, behov och handling) personlighetens skapande sida (kultur, samhälle, relationer och berättelser). Boken bygger på såväl klassiska som nyare teorier samt på den senaste internationella forskningen inom personlighetspsykologin. Modern personlighetspsykologi är lämplig både som kurslitteratur inom psykologiämnet och som kompetensutveckling för den yrkesverksamma psykologen, socionomen, läkaren, sjuksköterskan eller läraren. Med sin lättillgängliga stil och sina intresseväckande exempel är det är också en bok för en bredare läsekrets - Modern personlighetspsykologi är en bok för alla som är nyfikna på varför vi gör som vi gör.