Bläddra

Moderna betalningsformer

Köp här

Moderna betalningsformer

Köp här

Från juridiskt perspektiv beskrivs moderna former för betalningar. Särskild uppmärksamhet ägnas åt betalningar mellan datorer. I en allmän inledning redogörs för grundläggande begrepp i samband med betalningar. Därefter de vanligaste betalningstyperna: kontantbetalningar, betalning med anvisning eller check, genom girering, automatisk betalning samt med e-pengar mellan datorer.