Bläddra

Moderna myter och vandringshistorier

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Moderna myter och vandringshistorier

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Läsförståelse och ordkunskap för sva Moderna myter och vandringshistorier är läsförståelseträning avsedd för sva. Den består av enkla roliga texter, baserade på moderna myter och vandringshistorier. Texternas innehåll lockar till fortsatt läsning och motiverar till att förstå det man läser. Till varje text finns ordförklaringar och efter respektive text följer läsförståelseövningar, som även tränar ord och meningsbyggnad.