Bläddra

Modul matematik 7, basbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Modul matematik 7, basbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Modul är ett läromedel i matematik för årskurs 7–9 med ren layout och en struktur som underlättar undervisningen för både elever och lärare. Tydliga genomgångar och exempel hjälper eleverna att förstå. Med ett rikligt antal uppgifter på rätt nivå får alla elever förutsättningar att lyckas med matematiken.
 

Modul matematik 7 bas riktar sig till elever som behöver arbeta på basnivå och har för avsikt att ge en enklare ingång till grundboken.
 

Boken innehåller fem kapitel som följer grundboken och handlar om samma matematik. Kapitlens avsnitt innehåller korta och tydliga genomgångar med flera stöttande exempel. Uppgifterna är på endast en grundläggande nivå och eleven skriver sina svar och lösningar direkt i boken. När eleven klarat av uppgifterna i Modul matematik 7 bas finns möjligheten att fortsätta med uppgifterna på Nivå 1 i grundboken.

Modul:
•    hjälper eleven med tydliga genomgångar och stödjande exempel
•    ger eleven förutsättningar att lyckas genom att utmanas med ett rikligt antal uppgifter på rätt nivå
•    underlättar lärarens undervisning genom tydlig struktur och relevant lärarstöd