Bläddra

Mordet vid Stjärnesand : en dokumentärroman

Kategorier: Historiska romaner Skönlitteratur
Köp här

Mordet vid Stjärnesand : en dokumentärroman

Kategorier: Historiska romaner Skönlitteratur
Köp här
Mordet vid Stjärnesand är ett försök att i skönlitterär form beskriva en verklig händelse som inträffade i Östergötland 1824 och vad den ledde till för de inblandade.
Till grund för berättelsen har tättegångshandlingar, kyrkoarkivalier och gammal såväl som ny historik och geografisk litteratur använts. Sanningshaltien i historien är förhållandevis hög medan repliker och dialoger med vissa undantag har skapats för att öka läsupplevelsen. Syftet med denna berättelse är i första hand att ge läsaren kunskaper om och en känsla för 1800-talet.

Johan Birath, som forskat fram faktaunderlaget och författat berättelsen, är grundskollärare i historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi. Han är också kommunpolitiker, debattör och kanske allra främst - och helst - lokalhistoriker. Som lokalhistoriker undervisar han också i den kommunala vuxenutbildningen, föresläser, kåserar och sprider kunskap om historien och lokalhistorien så gott han hinner och förmår. Denna bok är en del av det arbetet.