Bläddra

Morot utan piska. ESO-rapport 2020:3 : En ESO-rapport om stärkta incitament

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Morot utan piska. ESO-rapport 2020:3 : En ESO-rapport om stärkta incitament

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Kommunerna har redan starka drivkrafter att använda skatteintäkterna på bästa sätt men en möjlighet till ytterligare effektiviseringar är kommunal benchmarking. Genom att jämföra sig med andra kan kommunerna få vägledning i hur de skulle kunna arbeta för att öka välfärden för invånarna. I den nya ESO-rapporten undersöker Magnus Arnek, Tore Melin och Anders Norrlid möjligheterna att driva på kommunernas effektivitetsarbete genom ett nytt statsbidrag vars storlek bygger på hur en kommun presterar i förskola, grundskola och äldreomsorg i jämförelse med andra kommuner med likartade förutsättningar.