Bläddra

Möt historien 50p

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

Möt historien 50p

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

Möt historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. 

Möt historien 50p, elevbok är avsedd för kursen Historia 1a1 och riktar sig till elever som läser på gymnasieskolans yrkesförberedande program. Här står de stora utvecklingslinjerna och de viktigaste brytpunkterna i fokus, ackompanjerat av ett rikt bildmaterial.

Läromedlets första avsnitt behandlar översiktligt alternativa epokindelningar, källkritikens grunder och hur historia använts både förr och nu. Sedan följer en kronologisk översikt av den tidiga historien fram till början av 1800-talet. Med ett berättande och lättläst språk presenteras historien i fem kronologiska och tematiks kapitel. Det är sammanhängande – men samtidigt fristående – berättelser som ger en tydlig överblick över hur utvecklingen gått till inom respektive tema. Detta upplägg innebär att det är möjligt att på ett enkelt sätt välja bort något kapitel utan att den röda tråden, eller kronologin, går förlorad. Varje kapitel avslutas med instuderingsfrågor, diskussionsuppgifter samt övningar i källkritik och historiebruk.

Möt historien 50p, elevbok i korthet:
• riktar sig främst till de elever som läser historia på gymnasieskolans yrkesförberedande program
• fokuserar på de stora utvecklingslinjerna och de viktiga brytpunkterna
• berättande och lättläst språk
• avsnitten avslutas med instuderingsfrågor, diskussionsuppgifter samt övningar i källkritik och historiebruk