Bläddra

Möta människor med rättshaveristiskt beteende : handbok för yrkesverksamma

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi

Möta människor med rättshaveristiskt beteende : handbok för yrkesverksamma

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Människor med ett rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron närmast outhärdlig för andra. Många gånger bottnar deras agerande i psykisk ohälsa.

Möta människor med rättshaveristiskt beteende – handbok för yrkesverksamma är en bok som ger dig kunskap och redskap för att bemöta dessa personer, så att du både kan försöka minska deras lidande och ge dig själv andrum.

I den här nya och utökade upplagan redovisas både svensk och internationell forskning inom området. Dessutom lyfts problematiken med ett rättshaveristiskt beteende på nätet och för anhöriga. Nytt är också en fördjupad juridisk vägledning och flera exempel på svåra situationer.

Boken riktar sig till alla som i sitt yrke möter personer med rättshaveristiskt beteende, men exemplen är främst hämtade från offentlig sektor.

Om författarna
Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och arbetar vid egen mottagning.Andreas Svensson är leg psykolog, verksam inom Region Östergötland och driver även egen verksamhet.