Bläddra

Möten i mellanrummet : socialt förebyggande arbete med ungdomar

Köp här

Möten i mellanrummet : socialt förebyggande arbete med ungdomar

Köp här
Boken belyser socialt fältarbete och förebyggande arbete bland ungdomar utifrån en rad infallsvinklar såsom genus, uppsökande arbete, arbete i kulturell mångfald, verksamhet i grupper, drogförebyggande arbete med mera. I boken förs diskussioner om metoder i fältarbetet, utvärdering och lagstiftning. Praktiska exempel varvas med teoretiska diskussioner och avsnitt. En bok för yrkesverksamma fältarbetare, behandlingspersonal, andra socialarbetare, fritidsledare, studerande och beslutsfattare.