Bläddra

Möten med det förflutna

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Möten med det förflutna

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här
Ett antal essäer har här samlats under olika rubriker. Tre berättar om resor och hur resenärer upplevt sina äventyr. Nedslag i europeiskt och svenskt 1700-tal avlöses av artiklar om engelsk litteratur. I kapitlet Relationer ställs individen mot kollektivet; där tas dessutom upp två texter om kärlek, antik versus mera modern. Traditioner och traditionsbrott behandlas avslutande: rubriken står för teaterkonventionens förvandlingar och för student- livets metamorfoser.