Bläddra

Möten med människor, böcker och städer

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här

Möten med människor, böcker och städer

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här
Under hela sin karriär skrev Stefan Zweig essäer om resor, möten med andra människor, idéer och kulturer. Samlade här är en handfull texter som alla är relevanta än idag. Här får vi möta böcker från gångna tider men som fortfarande resonerar med våra frågeställningar. Här får vi läsa om länder och platser beskriva på det flärdfulla men eftertänksamma sätt som Zweig blivit så älskad för. Zweigs texter upphör aldrig med att förvåna, utmana och underhålla läsare världen över.