Bläddra

Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring

Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring

Köp här

Läs här om en kommande nyreviderad utgåva som ges ut i oktober 2010.

Denna moderna klassiker om motiverande samtal, MI, är skriven av metodens grundare William R. Miller och Stephen Rollnick. Författarna beskriver på ett vägvinnande sätt hur man med respekt och förståelse kan stödja och inspirera klienter att förändras om de vill. MI går inte ut på att manipulera eller kontrollera, utan betonar individens förmågan att välja, samarbeta, fatta egna beslut och utveckla de egna förmågorna.

MI har kommit att få ett allt starkare forskningsstöd. Användningsområdet har vidgats och omfattar numera inte bara missbruksproblem utan också hela hälso- och terapiområdet i stort.

Boken vänder sig till psykologer, socionomer, sjuksköterskor, läkare, dietister och alla som arbetar med förändring.

Översättning: Kristina Ramberg, Stig-Åke Johansson, Lars Krantz och Carl Åke Farbring.