Bläddra

Motiverande samtal i arbete med smärta

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Anestesiologi Medicin och omvårdnad Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Smärta och smärtbehandling

Motiverande samtal i arbete med smärta

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Anestesiologi Medicin och omvårdnad Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Smärta och smärtbehandling
Köp här

Hur kan motiverande samtal (MI) vara en hjälpsam metod i samtal om smärta?

MI (eng. Motivational Interviewing – MI) har utvecklat ett speciellt förhållningssätt och särskilda samtalsverktyg, och är en utmärkt metod att utforska motstånd, framkalla och förstärka motivation samt hitta vägar till inre styrka. Vid en lyckad kontakt med patienten är MI en del av såväl bedömningssamtal, behandling och avslutningssamtal.

Den pedagogiska modell som tillämpas i boken är korta teoretiska introduktioner till MI och smärta med konkreta exempel och många autentiska dialoger som visar hur ett MI-samtal om smärta kan förstås och tillämpas.

Boken Motiverande samtal i arbete med smärta vänder sig till alla som professionellt arbetar med patienter med smärta såsom hälso- och sjukvårdspersonal inom både öppen- och slutenvård.

Sagt om boken
"För de inom vården som behandlar smärta kan boken utan tvivel vara ett hjälpmedel för att komma till rätta med ett stort problem både för sjukvården och för de som drabbats av kronisk smärta."
Lars Svensson, BTJ-häftet nr 3 2016

Om författaren
Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare, utbildningskonsult, föreläsare och författare, hon utbildar och handleder i MI och är medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hon är också med i flera expertpaneler, bland annat för Insidan i Dagens Nyheter och på Psykologförbundets webbplats Psykologiguiden.