Bläddra

Motiverande samtal : med kodning som verktyg

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi

Motiverande samtal : med kodning som verktyg

Kategorier: Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här

Den här handboken fyller en lucka inom MI-litteraturen genom att författarna presenterar metoden Motiverande samtal genom kodningsglasögon.

Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad samtalsmetod som används inom flera områden för att stimulera människor att förändra sitt beteende. Det kan till exempel handla om att dricka mindre alkohol, börja motionera eller att sluta röka. Kodning kan fungera både som en kvalitetssäkring på innehållet i samtalet och som ett stöd vid utbildning och handledning.

I boken finns flera samtalsexempel, utförda av olika professioner, som exemplifierar de olika MI-färdigheter som skattas i manualen Motivational Interviewing Treatment Integrity.

Detta är en handbok för såväl MI-utövare som MI-utbildare och handledare som vill lära sig att ge strukturerad återkoppling utifrån MITI-kodning.

Sophie Dixelius är fil.kand. i psykologi och har arbetat med kodning sedan 2013.

Linda Ljunggren är utbildad samtalsterapeut och har arbetat med kodning sedan 2010.