Bläddra

Motsträviga synsätt : om rörliga bilder som bjuder motstånd : en vänbok till Olle Sjögren

Kategorier: Film Filmvetenskap Konst Scenkonst och film
Köp här

Motsträviga synsätt : om rörliga bilder som bjuder motstånd : en vänbok till Olle Sjögren

Kategorier: Film Filmvetenskap Konst Scenkonst och film
Köp här
Antologin inleds med tre texter om svenska filmer som speglar Folkhemmets förvandling. Sedan närmar vi oss motståndet ur några olika ålders- och könsperspektiv, t ex i en självetnografisk analys som visar hur barndomens motreaktioner kan präglas av ett klassbundet könsperspektiv. Vi får även umgås med animerade rollfigurer som gör komiskt motstånd mot vuxenvärlden i South Park, liksom begrunda ungdomars fascination inför skräckfilmer. I tv-serien House gör själva kroppen uppror. För många kvinnor kan sexualiteten också utgöra del av en motståndsprocess. Ur ett världsfilmsperspektiv ifrågasätts sedan den västerländska dominansen i Afrika och Asien. Boken avrundas med två artiklar som tränger in i samspelet mellan medier, alienation och motståndsformer i dagens samhälle. Här finns plats för intermedial estetik, men också för kritisk samtidsanalys. Antologin är en vänbok till Olle Sjögren, professor emeritus i filmvetenskap, med texter av 16 forskare.