Bläddra

Musealt islam

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Filosofi och religion Islam Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och tro
Köp här

Musealt islam

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Filosofi och religion Islam Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och tro
Köp här

Islam har hamnat i centrum för många diskussioner om Europas framtid. Det har lett till ett nytt behov av att förstå vad islam är. På många europeiska museer finns samlingar av muslimskt kulturarv. Författarna gör en resonerande resa genom samlandets historia och sekelskiftets intresse för Orienten och hur denna historia landar i samtida utställningsgenrer.

Museer ska skapa interkulturell förståelse och bidra till samhällets utveckling. Boken undersöker hur svårt det kan vara att realisera dessa ideal i utställningar av islamiska samlingar. Här handlar det om musealt islam, men diskussionen har djup relevans såväl för hela den kulturhistoriska museisektorn som för alla de som vill förstå mer om diskussionen om islam i Europa.

Magnus Berg är docent i Etnologi vid Göteborgs universitet

Klas Grinell är docent i Idéhistoria vid Göteborgs universitet