Bläddra

Nanorevolutionen : från nobelpris till din vardag

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här

Nanorevolutionen : från nobelpris till din vardag

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här
Nano är framtidens teknologi. Nanotekniker är den som bygger nyttiga produkter med de minsta greppbara delar som naturen tillhandahåller, atomer och molekyler, och målet är att behärska dem lika fulländat som naturen själv gör. Nanotekniken har utsikter att ge oss mirakulösa material, revolutionera datorsamhället och erbjuda värdefulla bidrag till medicinen, miljövården och energiförsörjningen. Boken ger en lättläst översikt över nanoteknikens framväxt, löften och hot, och samtidigt fångar den in många av naturens fenomen på ett praktiskt och lättfattligt sätt. Inte minst presenteras många av de människor som bidragit till att föra världen till tröskeln av den nya teknologiska eran: nanoepoken.

Susanne Holmlund är kulturredaktör vid Sundsvalls Tidning med ett förflutet inom vetenskapsjournalistik.

Håkan Olin är professor i materialfysik vid Mittuniversitetet och grundare av företaget Nanofactory Instruments.

Den från Nobelsammanhang kände professor Anders Bárány har skrivit förord.