Bläddra

När det krisar i Förskolan

Köp här

När det krisar i Förskolan

Köp här
En handledning vid kris och katastrof
Boken innehåller praktisk och konkret vägledning om hur man upprättar en handlingsplan för större katastrofer i förskolan, som vid dödsfall, olycksfall eller om ett barn försvinner. En krisplan för allvarliga incidenter är idag en nödvändighet, för vilken författarna ger många och handfasta råd. Handboken riktar sig till förskolechefer och rektorer i förskolan, samt till förskolans kristeam.