Bläddra

När tillvaron rämnar : minnesstund och gudstjänst vid kris och katastrof

Köp här

När tillvaron rämnar : minnesstund och gudstjänst vid kris och katastrof

Köp här
Plötsligt rämnar tillvaron, och många människor drabbas av sorg och förtvivlan. Det som inte får hända, händer. Vi famlar efter ord och former, som kan uttrycka alla känslorna av övergivenhet, vrede, rädsla och sorg liksom vår längtan efter stabilitet och hopp.
När tillvaron rämnar innehåller ett stort antal böner och dikter som kan ge ord åt motstridiga och svåra känslor, som vi fylls av när vi drabbas av våld, ondska eller olycka. Boken innehåller också sångförslag i anslutning till varje kapitel ur Sv Psalmboken med tillägg, Psalmer och sånger, Psalmer i 90 talet, Psalmer i 2000-talet, Himlen och jorden sjuder, Så som på jorden m fl.

Inför varje kapitel berättar, utifrån sina egna specifika erfarenheter, några personer (Kerstin Lindqvist, Unni Wiig-Sandberg, Lena Brolin, Rigmor Castor, Tommie Sewón, Gustaf Ödqvist, Henrik Grape, Per Mossegård) om liturgins/ritens styrka när livet gör oss illa. Gillis Simonsson har varit tagit fram fram bibelord i anslutning till respektive tema.

När tillvaron rämnar är ett material att tillgå, när någon form av kris uppstår, som påkallar en rituell hantering av situationen.

Huvudrubriker:
- När katastrofen slår till. Material som kan komma till användning både vid våldsdåd, liksom större olyckor eller naturkatastrofer.

- När någon plötsligt dör. Ofta blir församlingens anställda tillfrågade att finnas med i bearbetningsprocessen, antingen det handlar om samtalskontakter eller ansvar för minnesstunder och begravningsgudstjänster.

- När människor kränks. Detta är en rubrik, som nog inte så ofta leder till så många officiella gudstjänster ? ännu ? för det berör en sfär av livet som är mycket personlig.

- När främlingshatet blossar upp. Med en ökad kulturell mångfald tycks tyvärr även motsättningarna öka på många håll i vårt land. Förtal, våld och till och med mord hör till en alltmer vardaglig hotbild för många människor i vårt land.

- När krig och konflikter bryter ut. Ständigt blossar det upp konflikter och krig runtom i världen, som drabbar många fler än de direkt inblandade. Även vi blir berörda, för det handlar om bröder och som längtar efter en fredlig och försonad värld.

- När miljön hotas. Människan är satt till att råda över världen, inte förråda den.