Bläddra

Närbyråkrater och digitaliseringar : Hur lärares arbete formas av tidsstrukturer

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Närbyråkrater och digitaliseringar : Hur lärares arbete formas av tidsstrukturer

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Det finns stora förhoppningar om att digitaliseringen av den offentliga förvaltningen ska leda till förbättringar. I skolan finns särskilt starka förhoppningar om ekonomiska besparingar, förbättrad arbetsmiljö och höjd kvalitet i utbildningen. Utifrån intervjuer med lärare och med hjälp av en teori om social acceleration analyserar författaren här hur lärarnas arbete påverkas av digitaliseringen. Johan Sandén är verksam vid Södertörns högskola och forskar om offentlig förvaltning. Denna bok är hans doktorsavhandling i Företagsekonomi.