Bläddra

Narkotikaproblem : en angelägenhet för fler än anhöriga

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Narkotikaproblem : en angelägenhet för fler än anhöriga

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
KATARINA CNATTINGIUS har sedan tidigt 1980-tal varit en ledande kraft bland anhöriga till missbrukare med narkotika-problem. I sin verksamhet har hon lett självhjälpsgrupper, utbildat fackfolk, skapat opinion, uppvaktat politiker och myndighets-personer men även samverkat internationellt. Hon har också medverkat som en flitig debattör i massmedia. Hon spelade en viktig roll inför riksdagens beslut 1988 av kriminalisera olovligt bruk av narkotika. Hela tiden har hennes fokus legat på att skydda barn och ungdomar från narkotika-missbruk. I denna skrift har hennes söner, Anders och Staffan, samlat en rad av hennes viktigaste artiklar, inlägg och rapporter i narkotikafrågan. Tillsammans ger texterna en personlig bild av engagerat anhörigarbete och viktiga skeenden i svensk narkotikapolitik under fyra årtionden. F.d. justitierådet Inger Nyström har skrivit ett förord.