Bläddra

Narrativ metode

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här

Narrativ metode

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
Mennesker skaper fortellinger, og organiserer fortellingene sin i henhold til kulturelt tilgjengelige fortellinger. Over tid blir narrativer akseptert eller avvist som evaluerende versjoner av fortiden, nåtiden og fremtiden. Noen blir dominerende fortellinger, andre blir motstandsfortellinger. Fortellinger antar moralske perspektiver, og forklarer ikke bare hva som skjedde og hva det betyr, men også hva som burde ha skjedd eller hva historiene skulle betydd. Boka Narrativ metode er en innføringsbok for de som ønsker å forske på fortellinger. I boka går forfatteren gjennom et utvalg av de muligheter som finnes i narrative metoder, og svarer på spørsmål som: hva er særegent med fortellinger? hvordan, og når, benyttes fortellinger i fag og forskning? hvordan kan vi arbeide med fortellinger? hvordan analyserer vi narrativer? Narrativ metode er skrevet for studenter og forskere i samfunnsvitenskapelige og helsevitenskapelige fag, samt pedagogikk. Den vil også være nyttig for andre som jobber med fortellinger og forskning.