Bläddra

Närvarons sakrament : 25 texter om det heliga mitt ibland oss

Kategorier: Andaktsböcker Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

Närvarons sakrament : 25 texter om det heliga mitt ibland oss

Kategorier: Andaktsböcker Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här
Andaktsbok för vuxna.

Det heliga finns mitt ibland oss. Mitt i vår vardag, mitt i vår värld. Ibland bara som en aning – ibland drabbar det med full kraft.

Närvarons sakrament innehåller 25 texter som passar bra till andakt och reflektion. Texterna tar avstamp i kyrkoåret och ger nya insikter om välkända teman. De väver samman berättelsen om Jesus med berättelserna om oss. Jesus är Närvarons sakrament, den som gör Gud synlig och påtaglig. I mötet med honom kan det heliga få färg och gestalt.

Fredrik Ivarsson är kyrkoherde i Varbergs församling.