Bläddra

Nationens livsfråga : propaganda och upplysning i försvarets tjänst 1944-1963

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Nationens livsfråga : propaganda och upplysning i försvarets tjänst 1944-1963

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Den 6 september 1950 samlades några av Sveriges mer inflytelserika personer till möte i KF:s lokaler i Stockholm. Tillsammans representerade de genom sina organisationer miljoner svenskar. I detta sammanhang utgjorde de dock Folk och Försvars presidium. På dagordningen stod ett enda ärende: frågan om en upplysningskampanj riktad mot spioneri och sabotage. Detta tillfälle bildar, tillsammans med två andra som författaren berättar, utgångspunkt för funderingar kring opinionsbildning och militärledningens inflytande över försvarspolitiken. Hur väcks och formuleras opinion i försvarsfrågor i en pluralistisk demokrati? Vem styr den försvarspolitiska agendan? Vilken roll spelar privata organisationer för upplysning och propaganda i försvarsfrågor? I vilken mån kan regeringen utöva kontroll och inflytande över förvaltningens, i det här fallet krigsmaktens, opinionsbildning? Vilka metoder har militärledningen använt för att försöka nå försvarspolitiska mål?

Magnus Hjort är historiker och har tidigare forskat om de svenska säkerhetstjänsternas övervakning av freds- och vänsterorganisationer. Han arbetar idag vid Krisberedskapsmyndigheten.