Bläddra

Nätkränkningar – som rättsligt och demokratiskt problem

Köp här

Nätkränkningar – som rättsligt och demokratiskt problem

Köp här
Språkbruket på internet kan vara hårt och hänsynslöst. Avarter betraktas ibland som en fara för demokratin. Man syftar då på att människor skräms från att delta i den fria samhällsdebatt som är demokratins livsnerv. Institutet för juridik och internet gav Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt och specialiserad på medierätt, i uppdrag att belysa ämnet.

I Nätkränkningar som rättsligt och demokratiskt problem redovisar han hur hot, integritetskränkningar m.m. bedöms i juridiska sammanhang och diskuterar vad som behöver utvecklas. Ett samhälle måste skydda sina institutioner och respekten för dess befattningshavare. Men gäller det i samma grad politiskt förtroendevalda? Axberger ser behov av ansvarsutkrävande för det som förekommer på internet och pekar på möjligheter till utvidgat rättsskydd men är skeptisk till att lagreglera demokratisk debatt.