Bläddra

Naturbrukets husdjur. D. 1 (1:a uppl)

Kategorier: Agronomi och lantbruk Djurhållning Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Naturbrukets husdjur. D. 1 (1:a uppl)

Kategorier: Agronomi och lantbruk Djurhållning Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Grundläggande djurkunskap - anatomi, fysiologi, mikrobiologi, arbetsmiljö, mjölkning, hälsa, sjukdom, fodermedel, fjäderfä, getter, hjortdjur, pälsdjur, bin, hundar, katter, hardjur, gnagare och försöksdjur.