Bläddra

Naturvetenskap-Religion – en personlig betraktelse

Kategorier: Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Religion och tro Religion och vetenskap Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Naturvetenskap-Religion – en personlig betraktelse

Kategorier: Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Religion och tro Religion och vetenskap Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Före 1859 var det, kan man tycka helt rationellt att tro på en gud som skapat allt liv på jorden. Men efter Darwin presenterat sin evolutionsteori så kan man definitivt ha sina tvivel. Den här boken är ett försök att granska om det är rimligt att tro på flertusenåriga religiösa myter i ljuset av all ny kunskap vi fått genom naturvetenskaplig forskning. Roland Uhrberg En ovanligt klar argumentation för en strikt logisk-empirisk livsåskådning. Givet författarens utgångspunkter är också religionskritiken stark. I mitt eget vetenskapliga arbete har jag sysslat med filosofen David Hume, och om man lägger till modern vetenskap till hans grundsyn blir resultatet ungefär en livsfilosofi sådan som Uhrberg utvecklar här. Anders Jeffner Professor emeritus i livåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet.