Bläddra

Navigation för fartygsbefäl klass VIII

Kategorier: Navigation och sjömanskap Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Köp här

Navigation för fartygsbefäl klass VIII

Kategorier: Navigation och sjömanskap Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Köp här
Denna kursbok är avsedd för dig som ska avlägga fartygsbefälsexamen klass VIII. Boken beskriver på ett lättförståeligt sätt de teoretiska grunderna i utbildningen. Innehåll: - Sjökortet - Missvisning och deviation - Avdrift - Sjökortsarbete - Fart-, distans- och djupmätning - Mörkernavigering - Teleteknisk navigation - Bryggtjänst - Manövrering - Säkerhet - Meteorologi - Sjövägsregler Lars Eric Carlsson är sjökapten. Han har tidigare varit verksam som tekniklektor och ansvarig för fortbildningsverksamheten inom sjöfart vid Chalmers tekniska högskola.