Bläddra

Nazismen

Kategorier: Andra världskriget Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Särskilda krig och fälttåg
Köp här

Nazismen

Kategorier: Andra världskriget Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Särskilda krig och fälttåg
Köp här

För att förstå mekanismerna bakom nazismen, den tyska variant av fascism som växte fram i början av 1900-talet, måste man söka sig långt tillbaka i Tysklands historia. En historia av förödmjukande förluster -och en fatal feltolkning av begreppet germaner - som i förlängningen gav näring åt drömmen om ett bländande tredje rike.

I backspegeln klarnar bilden av hur den grumliga mixen av nationalism och rasism kunde få så katastrofala följder. Nationalismen hämtade näring ur 1800-talets romantiska tankar om en folksjäl, och rasismen hade sina rötter i Tysklands imperialistiska era.

Historikern Dick Harrison lägger i denna bok ett skrämmande pussel av tankegods som ledde den nationalsocialistiska rörelsen fram till ofattbara beslut och handlingar. Boken ingår i serien Världens dramatiska historia.