Bläddra

Netnografi

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Netnografi

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
I dag använder en miljard människor nätgemenskaper och sociala medier som nyhetsgrupper, bloggar, diskussionsforum, sociala nätverkssajter, communityn för utbyte av musik, videor eller foton och virtuella världar. Därmed har internet blivit ett ovärderligt forskningsfält. Denna spännande bok är den första som utforskar disciplinen nätetnografi, netnografi – en metod som utformats för att studera den sociala väven i onlinekulturer och nätgemenskaper. För första gången ges tydliga riktlinjer för tillförlitlig och etisk forskning online, med en detaljerad vägledning steg för steg som introducerar, förklarar och illustrerar metoden för studenter och forskare. Författaren ger också en överblick över den senaste forskningen om onlinekulturer och nätgemenskaper, med fokus på de metoder som använts för att studera dem. Tillvägagångssätten i forskningen förklaras genomgående med exempel, däribland från den senaste utvecklingen inom bloggar, mikrobloggar (Twitter), sociala nätverk, poddsändningar, virtuella världar med mera. Denna bok är viktig och relevant för forskare och studenter inom samhällsvetenskaper som socialantropologi, sociologi, konsumentforskning, marknadsforskning, organisationsteori, kulturvetenskap och forskning om medier.