Bläddra

Netnografi : att forska om och med internet

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap

Netnografi : att forska om och med internet

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
”Det är väl bara att googla … ” Allt fler forskare och studenter upplever ett behov av att använda sig av internet i sin forskning. I regel uppstår då en rad frågor om hur detta ska gå till. Den här boken ger en grundlig introduktion till netnografin som vetenskaplig metod för att forska om och med hjälp av internet. Boken bidrar med en förståelse för internet som struktur, artefakt, redskap och umgängesyta samtidigt som en förståelse utvecklas för det sociala och kulturella liv som blomstrar på, med och i relation till internet. Författaren beskriver hela den netnografiska forskningsprocessen – från forskningsfråga till publicerat forskningsresultat – på ett sätt som tar internets villkor och möjligheter på allvar för att kunna utnyttja dess potential.