Bläddra

Neuroaffektiv utvecklingspsykologi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Neuroaffektiv utvecklingspsykologi

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Under det senaste decenniet har det skett stora framsteg inom hjärnforskningen, vilket har ökat vår kunskap om alla de neuroaffektiva processer som är av största vikt för känslolivet och personlighetsutvecklingen. Vi vet nu betydligt mer om hur medfödda förutsättningar och miljömässig stimulering samspelar under barns utveckling.

Med utgångspunkt från forskare som Antonio Damasio, Allan Schore och Daniel Stern ger Susan Hart en introduktion till den spirande psykologiska disciplin som kan kallas neuroaffektiv utvecklingspsykologi. Det är författarens övertygelse att vi inom detta område så småningom kommer att få en mer nyanserad och djupgående förståelse av hur personligheten blir till i ett nära samspel mellan medfödda anlag och miljö.

Denna grundläggande redogörelse för sambandet mellan utvecklingspsykologi och neurofysiologi vänder sig främst till dem som studerar psykologi, pedagogik och sociala discipliner liksom till dem som är verksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och mödra- och barnhälsovården.

"Susan Hart visar hur betydelsefullt det är att sammanfoga utvecklingspsykologi och modern neurofysiologi för att öka vår förståelse av utvecklingen från spädbarn till vuxen individ. Vuxnas samhörighet och interpersonella relationer med sina barn påverkar hjärnans utveckling och förmåga att hantera den inre och yttre verkligheten. I boken integreras stora kunskapsmängder på ett lättillgängligt sätt och författaren visar hur denna kunskap kan användas i det dagliga arbetet med barn och vuxna." - Per Johnsson, docent i klinisk psykologi och leg psykolog, Lunds universitet

Susan Hart är psykolog och undervisar i neuroaffektiv utvecklingspsykologi.

Översättning: Gun Zetterström
Fackgranskning: Per Johnsson och Eva Tideman, Lunds universitet