Bläddra

Neuroanatomi – ett kompendium

Kategorier: Anatomi Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner
Köp här

Neuroanatomi – ett kompendium

Kategorier: Anatomi Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner
Köp här
Studerar du inför tentamen i neuroanatomi? Behöver du få en snabb överblick över ämnet? Kompendiet är författat av studenter, för studenter, i syfte att förbereda inför kurs och tentamen i det centrala nervsystemets anatomi. Kompendiet ger en kortfattad, strukturell överblick över ämnet och utgör ett värdefullt komplement till de traditionella läroböckerna som används vid anatomiinlärningen. Texten fokuserar på de centrala begreppen men utelämnar den mest detaljerade informationen och hjälper på så sätt läsaren att bibehålla överblicken. Den är formulerad så kort och exakt som möjligt, ofta uppställd i punktform, tabeller och scheman, vilket underlättar inlärningen. Det gör det lättare att lägga på minnet, vilket kan vara en hjälp när man på tentamen försöker komma ihåg alla fakta. Den kortfattade texten kompletteras även med illustrationer som på ett pedagogiskt sätt belyser anatomiska samband och förhållanden. Kompendiets primära målgrupp är läkar- och odontologistudenter, men tack vare den översiktliga utformningen kan det med fördel också användas av andra studenter inom hälso- och sjukvårdsämnen, till exempel arbetsterapeuter, fysioterapeuter och specialistsjuksköterskor, som behöver en överblick över det centrala nervsystemets anatomi och funktion.