Bläddra

Neuroanatomi & Inre organens anatomi – paket

Kategorier: Anatomi Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner Neurologi och klinisk neurofysiologi
Köp här

Neuroanatomi & Inre organens anatomi – paket

Kategorier: Anatomi Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner Neurologi och klinisk neurofysiologi
Köp här
Läser du inför en tentamen i anatomi? Behöver du snabbt få överblick över hjärnans och de inre organens anatomi? Dessa kompendier är skrivna av studenter, för studenter, i syfte att underlätta repetition och tentamensläsning. De utgör ett värdefullt komplement till de rekommenderade kursböckerna som fortfarande är oumbärliga för den djupa förståelsen och den grundliga inlärningen av anatomin. Den kortfattade texten, ofta disponerad i punktlistor och enkla scheman, i kombination med en enkel layout, gör det lätt att hitta det man söker och memorera innehållet. Kompendiets primära målgrupp är läkarstudenter, men tack vare den översiktliga utformningen kan det med fördel också användas av andra studenter inom hälso- och sjukvårdsämnen, till exempel arbetsterapeuter, fysioterapeuter och specialistsjuksköterskor, som behöver en introduktion i de inre organens anatomi och funktion.