Bläddra

New What’s Up? 3 Workbook

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

New What’s Up? 3 Workbook

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Workbook är kopplat till texterna i Textbook och består av uppgifter som övar samtliga förmågor - tala, läsa, skriva och lyssna. Vissa uppgifter arbetar eleverna med självständigt medan andra uppgifter utförs parvis eller i grupp. Till varje kapitel i Workbook (förutom kapitel 18) finns hörövningar på två nivåer, Standard och Challenge. De är inspelade med engelska röstskådespelare för autentiskt uttal och intonation. Ljudfilerna ingår i Lärarstöd Digital.

Facit till Workbook finns för nedladdning på hemsidan www.sanomautbildning.se, samt i Lärarstöd Digital.