Bläddra

Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning : från 1995 års samlade åtgärder till dagens samverkan – En antologi

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Ekonomisk brottslighet Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning : från 1995 års samlade åtgärder till dagens samverkan – En antologi

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Ekonomisk brottslighet Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
År 1995 lanserade regeringen en omfattande strategi mot ekonomisk brottslighet. Strategin blev mycket tongivande och ledde fram till att Ekobrottsmyndigheten bildades och att det inom Skatteverket inrättades särskilda skattebrottsenheter.Nu har det gått tjugo år sedan strategin sattes i verket.

Vad har fungerat, vad kan förbättras, behövs en ny strategi eller åtminstone nya reformer? Det är frågor som ställs och besvaras av författarna. Syftet med antologin är att den ska tjäna som underlag och inspirationskälla för diskussioner om hur vi går vidare för att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Författare är Lars Korsell och Björn Blomqvist.