Bläddra

NO-tips och idéer i skolan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

NO-tips och idéer i skolan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
Grundtanken i ett naturvetenskapligt arbetssätt betonar vikten av att kunna observera, göra förutsägelser och formulera hypoteser. Bokens välstruturerade och lättillgängliga form ger dig möjlighet att inspirera dina elever i deras arbete med naturvetenskapliga fenomen och tekniska företeelser med glädje och nyfikenhet. Experimenten och laborationerna i boken utmanar eleverna, stimulerar tankeprocssen och ger enkla och lättförståelig förklaringar på händelser i vardagen.