Bläddra

Noas nävertråd AB : ett praktikfall i externredovisning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här

Noas nävertråd AB : ett praktikfall i externredovisning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här
Boken är en praktisk och helhetsorienterad redovisningsuppgift i extern redovisning. Uppgiften utgår från ett fiktivt, men verklighetstroget företag som är verksamt som grossist inom textilindustrin. Utifrån en bakgrundsbeskrivning av företaget, föregående års balans- och resultaträkning, årsstämmeprotokoll, styrelseprotokoll, bankkontoutdrag samt verifikationer för ett räkenskapsår skall studenterna planera redovisningen, genomföra den löpande bokföringen, göra bokslut samt upprätta årsredovisning enligt gällande lagstiftning och praxis. Till detta kan även ett moment av revision tillfogas. Grundtanken är att förankra redovisningsproblem, såväl praktiska som principiella, i ett sammanhang till skillnad från traditionella övningsuppgifter som ofta är fragmentbetonade. Uppgiften ger också träning i att arbeta med en större självständig uppgift där helhet, systematik och kreativitet är viktigt.