Bläddra

Nordisk socialrättslig tidskrift 5-6(2012)

Kategorier: Juridik
Köp här

Nordisk socialrättslig tidskrift 5-6(2012)

Kategorier: Juridik
Köp här
Innehåll:

"Socialrättens regelsystem, rättskällor och tolkningsnormer" av Lotta Vahlne Westerhäll, professor, juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

"'Arbeidsavklaring' og uførepensjon i den norske folketrygden" av Gudrun Holgersen, Professor dr. juris, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

"Minimipensionen i Finland som nordiskt socialskydd" av Pentti Arajärvi, Professor, Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet

"Domstolens funktion i LVU-ärenden - behov av specialiserade barndomstolar?" av Pernilla Leviner, juris doktor, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet

"Sjukförsäkringen, Försäkringskassan och kontrollen" av Lotti Ryberg-Welander