Bläddra

Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring

Kategorier: Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring

Kategorier: Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
Vad innebär normkritiska perspektiv på makt, lärande och strategier för förändring? Normkritisk pedagogik är ett begrepp som har etablerats i Sverige uder de senaste åren. Med hjälp av feministiska, queerteoretiska och intersektionella angreppssätt undersöker bokens tio kapitel vad normkritiska perspektiv kan innebära och hur de kan användas i olika verksamheter. Bokens författare är forskare och praktiker verksamma inom högre utbildning, skolan, muesivärlden, ideella organisationer och statliga myndigheter. Genom ett gemensamt nätverk och ensklida projekt har de alla bidragit till att driva utvecklingen på området framåt.