Bläddra

NOsagor

Kategorier: Barn och ungdom: naturvetenskap och teknik Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom

NOsagor

Kategorier: Barn och ungdom: naturvetenskap och teknik Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
NOsagor omfattar två berättelser, "Nisse och Framtidsresan" och "Nisse och Marsresan". De följs av tipsfrågor på innehållet, bilder att fundera kring, enkla experiment som återkopplar, och bilduppgifter där man kan fundera över framtiden och Mars. Målgruppen är förskola, förskoleklass och år 1, men den enkla texten passar även elever med svenska som andraspråk och i specialskolan. NOsagor väcker frågor kring livet, döden och naturvetenskapen och summeras med en bild som ger stöd för återberättande.