Bläddra

Nuortasiidaid Heargesearvi / Nordbyarnas härkförening : några personliga minnesbilder från föreningstiden och hur det var att tämja och tävla med renar

Kategorier: Agronomi och lantbruk Djurhållning Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Nuortasiidaid Heargesearvi / Nordbyarnas härkförening : några personliga minnesbilder från föreningstiden och hur det var att tämja och tävla med renar

Kategorier: Agronomi och lantbruk Djurhållning Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Renkapplöpningar är en sport som få utanför den samiska världen känner till. Att tämja renar för att sedan tävla med dem blev ett spännande avbrott i den vardagliga renskötseln i Sverige. Tävlandet fick ett uppsving under mitten på 1990-talet då föreningar bildades för att gemensamt utveckla kunnandet, arrangera större tävlingar och sprida kulturarvet. Boken berättar om en av Sveriges första renkapplöpningsföreningar, dess historia och hur det var att tämja och tävla med renar. Om eldsjälarna som drev föreningen och deras samarbetspartners runt om norra Sverige. Om att skapa historia genom att anordna renkapplöpningstävlingar på nationell nivå: Svenska Cupen. Det var populära och välbesökta evenemang som kunde samla upp till hundratals åskådare. Boken varvar fakta om föreningen med personliga minnesbilder från personer som deltog i verksamheten och tämjde och tävlade med renar. I intervjuerna delar de, på sitt naturliga och vardagliga sätt, generöst med sig av såväl kunskaper och tips som minnen och goda historier från den tiden. Författaren ViviAnn Labba är journalist och bosatt i Övre Soppero där flera av föreningens eldsjälar bodde. Hon har själv vuxit upp i en renskötarfamilj i Saarivuoma sameby i Kiruna kommun.